Strona startowa » Projekty » OREW realizowane
OREW projekty

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów w OREW-ie można znaleźć poniżej:

plakat pfron

Projekt realizowany

alt
„Przez rehabilitację do samodzielności…”


Projekty zrealizowane

alt alt alt
Prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych"
Prowadzenie wczesnej diagnozy
oraz kompleksowych oddziaływań
edukacyjno-rehabilitacyjno-terapeutycznych 
osób niepełnosprawnych
"Bliżej siebie"
 
alt alt alt
„Odkryjmy to, co nieznane..."
Prowadzenie OREW-u
"Przeciwdziałanie wykluczaniu
społecznemu osób
niepełnosprawnych intelektualnie"