Harmonogram projektu

 

HARMONOGRAM III EDYCJA

REKRUTACJA

04.02-15.02.2019

UL. BUDOWNICZYCH 6 UL.WYSPIAŃSKIEGO 4 KOSZALIN

MIESZKANIE WSPOMAGANE

16.03.2019-09.02.2020

UL.PIŁSUDSKIEGO 18/5 KOSZALIN

MIESZKANIA TRENINGOWE

UL.BUDOWNICZYCH 6 KOSZALIN

UL GRUNWALDZKA 20 KOSZALIN

GRUPA

TERMIN

GRUPA

TERMIN

AB

04.03-18.03.2019

AG

04.03-18.03.2019

BB

18.03-01.04.2019

BG

18.03-01.04.2019

AB

01.04-15.04.2019

AG

01.04-15.04.2019

BB

23.04-07.05.2019

BG

23.04-07.05.2019

AB

07.05-21.05.2019

AG

07.05-21.05.2019

BB

21.05-04.06.2019

BG

21.05-04.06.2019

AB

04.06-18.06.2019

AG

04.06-18.06.2019

BB

18.06-02.07.2019

BG

18.06-02.07.2019

AB

02.07-16.07.2019

AG

02.07-16.07.2019

BB

16.07-30.07.2019

BG

16.07-30.07.2019

AB

30.07-13.08.2019

AG

30.07-13.08.2019

BB

13.08-27.08.2019

BG

13.08-27.08.2019

AB

27.08-10.09.2019

AG

27.08-10.09.2019

BB

10.09-24.09.2019

BG

10.09-24.09.2019

AB

24.09-08.10.2019

AG

24.09-08.10.2019

BB

08.10-22.10.2019

BG

08.10-22.10.2019

AB

22.10-05.11.2019

AG

22.10-05.11.2019

BB

05.11-19.11.2019

BG

05.11-19.11.2019

AB

19.11-03.12.2019

AG

19.11-03.12.2019

BB

03.12-17.12.2019

BG

03.12-17.12.2019

AB

02.01-16.01.2020

AG

02.01-16.01.2020

BB

16.01- 30.01.2020

BG

16.01- 30.01.2020

 

 


HARMONOGRAM II EDYCJA

REKRUTACJA

19.02.-28.02.2018

UL. BUDOWNICZYCH 6 UL.WYSPIAŃSKIEGO 4 KOSZALIN

IPD

05.03-15.04.2018

USTALANE INDYWIDUALNIE

WARSZTATY DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

24-25.03.2018

UL.BUDOWNICZYCH 6 KOSZALIN

MIESZKANIE WSPOMAGANE

01.05.2018-15.03.2019

UL.PIŁSUDSKIEGO 18/5 KOSZALIN

MIESZKANIA TRENINGOWE

UL.BUDOWNICZYCH 6 KOSZALIN

UL GRUNWALDZKA 20 KOSZALIN

GRUPA

TERMIN

GRUPA

TERMIN

AB

03.04-17.04.2018

AG

03.04-17.04.2018

BB

17.04-01.05.2018

BG

17.04-01.05.2018

AB

01.05-15.05. 2018

AG

01.05-15.05. 2018

BB

15.05-29.05.2018

BG

15.05-29.05.2018

AB

29.05-12.06.2018

AG

29.05-12.06.2018

BB

12.06-26.06.2018

BG

12.06-26.06.2018

AB

26.06-10.07.2018

AG

26.06-10.07.2018

BB

10.07-24.07.2018

BG

10.07-24.07.2018

AB

24.07-07.08.2018

AG

24.07-07.08.2018

BB

20.08-03.09.2018

BG

20.08-03.09.2018

AB

03.09-17.09.2018

AG

03.09-17.09.2018

BB

17.09-01.10.2018

BG

17.09-01.10.2018

AB

01.10-15.10.2018

AG

01.10-15.10.2018

BB

15.10-29.10.2018

BG

15.10-29.10.2018

AB

29.10-12.11.2018

AG

29.10-12.11.2018

BB

12.11-26.11.2018

BG

12.11-26.11.2018

AB

26.11-10.12.2018

AG

26.11-10.12.2018

BB

10.12-24.12.2018

BG

10.12-24.12.2018

AB

02.01-16.01.2019

AG

02.01-16.01.2019

BB

16.01-30.01.2019

BG

16.01-30.01.2019

AB

30.01-13.02.2019

AG

30.01-13.02.2019

BB

13.02-27.02.2019

BG

13.02-27.02.2019

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W  I EDYCJI PROJEKTU

I edycja

rodzaj zajęć

termin realizacji

miejsce realizacji

rekrutacja

06.03.2017-28.03.2017

ul. Budowniczych 6, Koszalin

IPD

27.03.2017-30.04.2017; (zgodnie z indywidualnym harmonogramem ustalonym dla uczestnika)

ul. Wyspiańskiego 4, Koszalin

warsztaty dla rodziców/opiekunów

22.04.2017 / 29.04.2017;  w godzianch 9:00-15:00

ul. Budowiniczych 6, Koszalin

trening samodzielności

18.04.2017-25.03.2018; (naprzemiennie dla dwóch grup ONI, w dwóch mieszkaniach treningowych, rozpoczynające się we wtorek o godzinie 15:30, kończące się po dwóch tygodniach w poniedziałek lub wtorek o 7:00 rano)

ul. Budowniczych 6, Koszalin / Grunwaldzka 20, Koszalin

mieszkalnictwo wspomagane

06.2017-04.2018; 11 miesięczny trening dla grupy 5 ONI

Ul. Piłsudskiego 18/5 Koszalin

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ TRENINGÓW – I EDYCJA

Mieszkanie treningowe
ul. Budowniczych 6, Koszalin

Mieszkanie treningowe
ul. Grunwaldzka 20, Koszalin

Mieszkanie wspomagane 
ul. Piłsudskiego 18/5 Koszalin

18.04 - 01.05.2017 Gr. AB

02.05 - 16.05.2017 Gr. BB

02.05 - 16.05.2017 Gr. AG

 19.06.2017–30.04.2018

16.05 - 30.05.2017 Gr. AB

16.05 - 30.05.2017 Gr. BG

 

31.05 - 13.06.2017 Gr. BB

31.05 - 13.06.2017 Gr. AG

 

13.06 - 26.06.2017 Gr. AB

13.06 - 26.06.2017 Gr. BG

 

03.07 - 17.07.2017 Gr. BB

03.07 - 17.07.2017 Gr. AG

17.07- 31.07.2017 Gr. AB

17.07- 31.07.2017 Gr. BG

01.08 -11.08.2017 Gr. BB

01.08 -11.08.2017 Gr. AG

11.08 – 23.08.2017 Gr. AB

11.08 – 23.08.2017 Gr. BG

29.08 -  11.09.2017 Gr. BB

29.08 -  11.09.2017 Gr. AG

11.09 – 25.09.2017 Gr. AB

11.09 – 25.09.2017 Gr. BG

25.09 – 09.10.2017 Gr. BB

25.09 – 09.10.2017 Gr. AG

09.10 -23.10.2017 Gr. AB

09.10 -23.10.2017 Gr. BG

23.10 – 06.11.2017 Gr. BB

23.10 – 06.11.2017 Gr. AG

06.11 – 20.11.2017 Gr. AB

06.11 – 20.11.2017 Gr. BG

20.11 -04.12.2017 Gr. BB

20.11 -04.12.2017 Gr. AG

04.12 – 18.12.2017 Gr. AB

04.12 – 18.12.2017 Gr. BG

02.01 – 16.01. 2018 Gr. BB

02.01 – 16.01. 2018 Gr. AG

16.01 – 30.01.2018 Gr. AB

16.01 – 30.01.2018 Gr. BG

30.01 – 13.02.2018 Gr. BB

30.01 – 13.02.2018 Gr. AG

13.02 – 27.02.2018 Gr. AB

13.02 – 27.02.2018 Gr. BG

27.02 – 13.03.2018 Gr. BB

27.02 – 13.03.2018 Gr. AG

13.03 – 25.03.2018 Gr. BGProjekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16

alt