Strona startowa » OREW realizowane projekty » Projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski WZ OREW
Prowadzenie wczesnej diagnozy oraz kompleksowych oddziaływań edukacyjno- rehabilitacyjno - terapeutycznych osób niepełnosprawnych w ramach OREW

W terminie od 01.04.2009 roku do 30.11.2009 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Koszalinie zrealizowany został projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projwięcej »

 
"Bliżej siebie"- grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Od maja 2008 roku PSOUU Koło w Koszalinie realizuje projekt "Bliżej siebie" - grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.więcej »

 
"Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie"

W dniu 30.11.2007 roku zakończyliśmy trwający 4 miesiące projekt: "Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie", finansowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. W ramach więcej »