Strona startowa » Ogłoszenia » Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach I Balu Charytatywnego.
Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach I Balu Charytatywnego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie informuje, że w dniu 25.11.2011 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Koszalina nr SO.53.11.25.2011.UM. z dnia 10.11.2011 roku zorganizowało zbiórkę publiczną w formie zbiórki ofiar do zaplombowanej puszki na terenie Teatru Variete w Koszalinie. Do puszki zebrano kwotę w wysokości 3.798,00 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Celem zbiórki publicznej było pozyskanie środków finansowych na modernizację Zakładu Rehabilitacyjnego Nr 1 należącego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie, w którym rehabilitacją i terapią objętych jest 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą akcję.

Przewodniczący PSOUU Koła w Koszalinie
Wojciech Nowacki