Strona startowa » Ogłoszenia » Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach GALI ŚWIATECZNEJ
Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach GALI ŚWIATECZNEJ

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z siedzibą przy ul.Wyspiańskiego 4 w Koszalinie informuje, że zgodnie z pozwoleniem Nr SO – I-7.5311.41.2012 wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalina w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie w dniu 7.12.2012 podczas Gali Świątecznej zebrano do skarbon kwestarskich kwotę w wysokości 496,92 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć 92/100).

Celem zbiórki publicznej jest pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie umożliwiającą osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, integrację ze środowiskiem, dostęp do edukacji, terapii oraz rehabilitacji, wsparcie w niezależnym i samodzielnym życiu, wspomaganie na otwartym rynku pracy oraz edukacji ustawicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą akcję.

                                                                               Przewodniczący PSOUU Koła w Koszalinie
                                                                               Wojciech Nowacki