Strona startowa » Ogłoszenia » Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach Pikniku rodzinnego na KSM „Na Skarpie” w Koszalinie
Informacja dotycząca wysokości środków pozyskanych ze zbiórki publicznej w ramach Pikniku rodzinnego na KSM „Na Skarpie” w Koszalinie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie z siedzibą przy ul.Wyspiańskiego 4 w Koszalinie informuje, że w dniu 8.09.2012 zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Koszalina nr SO-I-7.5311.25.2012.UM. z dnia 5.09.2012 zorganizowało zbiórkę publiczną w formie zbiórki ofiar do zaplombowanej puszki na terenie KSM „Na Skarpie” w Koszalinie.

W ramach zbiórki pozyskano kwotę w wysokości 498,96 słownie ( czterysta dziewięćdziesiąt osiem 96/100 . Celem zbiórki publicznej jest pozyskanie środków finansowych na modernizację i adaptację obiektów należących do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie w których rehabilitacji, terapii i edukacji podlegają dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawnych intelektualnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą akcję.

                                                                               Przewodniczący PSOUU Koła w Koszalinie
                                                                               Wojciech Nowacki