Strona startowa » Ogłoszenia » Usługa transportowa - zapytanie o cenę
Usługa transportowa - zapytanie o cenę

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

75-629 Koszalin, ul. Wyspiańskiego 4

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE

ZAPYTANIA O CENĘ

„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych uczęszczających
do placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

w latach 2018-2019”

szczegółowe informację dotyczące ogłoszenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Poniżej znajdują się istortne dla ogłoszenia załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie;

Załącznik nr 3 - Wykaz osób;

Załącznik nr 4 - Wykaz środków transportu;

Załącznik nr 5 - Wykaz tras + harmonogram;

Załącznik nr 6 – Wzór umowy