Dbamy o godność ludzką, miejsce w rodzinie
i wśród innych ludzi oraz szczęście osób
niepełnosprawnych intelektualnie.

Wspieramy rodziny, aby były one
w stanie sprostać sytuacjom,
które pociąga za sobą fakt urodzenia
dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną i wspólne życie.

Pomagamy przekształcać własny ból
w gotowość niesienia pomocy innym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dbamy o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wspieramy rodziny, aby były one w stanie spwięcej »

 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Z tego też powodu poszczególne części rehabilitacji są wzajemnie uwarunkowane. Jedną z nich jest rehabilitacja społeczna.

więcej »
 
Terapia

Terapia obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, które mają na celu optymalne wspomaganie rozwoju osoby niepełnosprawnej ze specyficznymi trudnościami. Dobór odpowiedniego typu terapwięcej »

 
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zarówno dla dzieci jak i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wszelka forma nauki i pracy zawsze będzie czyniła duże wyzwanie. Podobnie z resztą jest w przypadku nauczyciela, opiekuna czy terapeuty, który zdecyduje się być przewodnikiem w tej niezwykle niełatwej podróży, często pełnej wzlotów, ale i dotkliwych upadków. Ilekroć spotykam się z zagadnieniem edukacji osób niepełnosprawnych, zastanawiam się, która ze stron wyniesie z tej lekcji więcej. 

więcej »
 
Rehabilitacja ruchowa

 Świat każdego człowieka jest inny, ale mamy mnóstwo wspólnego – wzrok, słuch, mowę, sposób myślenia czy nawet pozycję ciała. Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda świat dziecka niepełnosprawnego? Wyobraźcie sobie taki świat, świat dziecka niepełnosprawnego, niezrozumianego i odrzuconego. Jest to świat dla nas nieznany. Dziecko, które często jest nazywane dzieckiem leżącym… Spróbujmy sobie poleżeć godzinę, dwie, cały dzień – boli prawda? Takie dziecko widzi świat całkiem inaczej, dla niego całe otoczenie jest inne.

więcej »
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2