Strona startowa » Dzieje koła » 30-lecie PSOUU 2013
30-lecie PSOUU

 

W dniu 7 listopada 2013 r. odbyła się Gala 30-lecia koszalińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00 w Klubie Garnizonowym Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy, ul. Wojska Polskiego 66.

W harmonogramie imprezy  znalazły się:

 • Występy młodzieży z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
   
  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im .G. Bacewicz w Koszalinie
 • Emisja filmu obrazującego działalność naszego Stowarzyszenia „…. bo warto być razem” zrealizowanego przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej
 • Występy wychowanków OREW oraz uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
  im. G. Bacewicz w Koszalinie
 • Odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym w imieniu Prezydenta RP

  Przewodniczącego Koła Tadeusza WoleniaElektora PSOUU Koła w Koszalinie
   
 • Odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym w imieniu Prezydenta RP

  Przewodniczącego Koła Wojciecha Nowackiego
  Wiceprzewodnicząca Zarządu Annę Głąbałę
   
 • Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
  wręczył Srebrną odznakę Honorowego Gryfa 
  Paulinie Bochno – dyrektor OREW
  Ewie Cyngiel – Kierownik WTZ nr 2,  
  Joannie Zduńskiej  Kierownik WTZ nr 1
 • Leopold Ostrowski Wiceprezydent Miasta Koszalina,
  Krystyna Kościńska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie,
  Eugeniusz
  Żuber Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie
  wręczyli Medal „Za zasługi dla Koszalina”
  Marioli Śmiałkowskiej – Głównej Księgowej Stowarzyszenia
   
 • Marian JagiełkoZastępca Prezesa Zarządu PSOUU wręczył
  Medale „Wiernie i wytrwale”
  Wojciechowi Nowackiemu – Przewodniczącemu Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie, 
  Annie Głąbała – Wiceprzewodniczącej Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie,  
  Annie Planutis-Kuryło – Członkowi Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie, 
  Janowi Szczotkarz – pracownikowi WTZ nr 2,  
  Jadwidze Czubakowskiej – długoletniemu działaczowi Stowarzyszenia
   
 • Marian JagiełkoZastępca Prezesa Zarządu PSOUU 
  oraz Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości dla instytucji szczególnie wspierających działalność Stowarzyszenia tj. 
  Urząd Miasta Koszalina
  Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
   
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Kryształowe Serca wieloletnim pracownikom Stowarzyszenia: 
  Zenobia Kozłowska – pracownik WTZ nr 1, 
  Władysława Sowa – pracownik WTZ nr 1, 
  Agata Beszczyńska – Kurpisz – pracownik WTZ nr 1, 
  Dorota Tryniszewska – pracownik WTZ nr 1, 
  Bogdan Szewczyk – pracownik WTZ nr 1, 
  Helena Błaszczyk – pracownik WTZ nr 1 i WTZ nr 2, 
  Wiesława PrzewłokaDatkun – pracownik WTZ nr 2, 
  Janina Muszarska – pracownik WTZ nr 2, 
  Elżbieta BerlińskaBohdan – pracownik OREW, 
  Krystyna Lubkiewicz – pracownik ŚDS
   
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli Kryształowe Serca Firmom wspierającym działalność Stowarzyszenia: 
  Espersen Polska Sp. z o. o. w Koszalinie
  Piekarnia – Cukiernia Kaliszczak, 
  Firmie Coca–Cola
  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
  DEGA – Spółka Akcyjna Karnieszewice
  Tygodnik Koszaliński Miasto
  TV Max
 • Wojciech Nowacki - Przewodniczący Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  oraz Anna Głąbała Wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Koła w Koszalinie
  wręczyli dyplomy uznania:
  Danucie Woleń
  Alicji Komenda
  Henrykowi Kufeld
  Sławomirowi Roguskiemu,
  Wiesławowi Wołczkiewicz
   
 • Młodzież z WTZ odśpiewała Hymn Naszego Stowarzyszenia i przy lampce szampana wniesiono toast za dalszą pomyślność PSOUU Koła w Koszalinie . Doniosłą Chwilę uświetnił przepiękny tort.

W godzinach popołudniowo – wieczornych odbyła się dyskoteka dla wszystkich zaproszonych gości.

Galę 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym Koło w Koszalinie prowadzili Izabela Stec oraz Marek Paprocki

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie  pragnie złożyć podziękowania wszystkim zaproszonym Gościom za udział w tak ważnym dla nas dniu, pragnie również złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które nie mogły  uczestniczyć w Gali, jednak doceniały działalność Stowarzyszenia nadsyłając nam Listy Gratulacyjne.

 

Organizatorzy Gali, jak również Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie  pragnie złożyć szczególne podziękowania

wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej imprezy,

pracownikom, sponsorom,

Władzom Politechniki Koszalińskiej :

 Tadeuszowi Bohdalowi – Rektorowi i Arturowi Wezgrajowi – Kanclerzowi,

pracownikom Studia HD Politechniki Koszalińskiej

 Piotrowi Pawłowskiemu, Romanowi Barcikowskiemu, Pawłowi Spisak, Jackowi Więckowskiemu oraz Robertowi Suszyńskiemu za realizację znakomitego filmu, obrazującego działalność Stowarzyszenia pt. „…bo warto być razem”,

władzom Centrum Szkolenia Sił Powietrznych płk dypl. Dariuszowi Sienkiewicz za udostępnienie sali oraz Joannie Fryga – kierownikowi Klubu oraz sierż. Danielowi Ciechomskiemu za obsługę techniczną przed i podczas Gali. 


Galeria1  Galeria2  Film